Algemene voorwaarden

Artikel 1 Hoedanigheid:

1. Bpictured is een social media fotograaf en maakt enkel foto's die bestemd zijn voor facebook, instagram, blog en/of website. 

2. Bpictured is de naam van de site die hier gebruikt wordt, de eenmanzaak is Leimbergen Bona. U gaat dan een aankoopverbinding aan met de zaakvoerder Leimbergen Bona 
 

Artikel 2 Auteursrechten


1. Alle foto’s zijn onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven intellectuele eigendom van BPictured.

2. Bpictured mag deze dan ook vrij gebruiken op social media, haar website en blog, op alle online en offline gebeuren. Indien jij dit niet wenst dien je hier vóór de shoot schriftelijk kennis van te geven, dit kan per mail. 

3. Indien de foto's door de klant gebruikt worden voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden. Met commerciële doeleinden wordt hier bedoelt, alles wat niet voor de klant zijn personal branding bedoelt is. De foto's mogen niet verkocht worden.

4. Bpictured is een social media fotograaf wat betekent dat @bpicturedcom gatagd en telkens moet vermeld worden in de tekst onderaan de foto op elk social media platform.

5. BPictured bewerkt de foto’s volgens haar stijl, het is dan ook ten strengste verboden om deze te bewerken of te croppen of een filter overheen te zetten. Elke vorm van bewerking is ten strengste verboden tenzij hier schriftelijk om gevraagd wordt en hier de toestemming voor gegeven werd.

6. Foto's worden geleverd zonder logo

6a. Een eigen logo plaatsen is niet toegestaan.

Artikel 3 Annulatie:

1. Last minute annulatie om welke reden dan ook,  binnen de 48 uur is 100% te betalen voor de verloren tijd en verloren klanten die niet meer geboekt konden worden. 

2. Bij annulatie om welke reden dan ook binnen de 7 dagen op voorhand is 50% van het bedrag verschuldigd.

3. Annulatie door ziekte/belet van de fotograaf zal er naar een andere fotograaf gezocht worden, echter wanneer niemand kan gevonden worden is Bpictured niet aansprakelijk voor de verloren tijd en niet geleverde dienst. De shoot kan wel verplaatst worden indien dit mogelijk is voor de klant. Bpictured kan om geen enkele reden hierdoor dan ook een schadeclaim worden gevraagd.

4. Bij slechte weersomstandigheden kan Bpictured de shoot annuleren en vragen om te verplaatsen. Indien de klant op dat moment afziet van de fotoshoot geldt hier Artikel 3.1 en Artikel 3.2

 

Artikel 4 Prijzen:
 

1. Facturen dienen voldaan te worden binnen de 7 dagen vanaf de dag van de fotoshoot op genoemde rekening op de factuur.

1a. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.

2. Vóór de betaling van de factuur krijg je een voorselectie van de foto's te zien met watermark waaruit jij het afgesproken aantal foto's mag uitkiezen.

3. De gekozen foto's worden pas verstuurd naar de klant na ontvangst van de factuur op de rekening van de fotograaf  en niet eerder in welke omstandigheden dan ook.

4. Mocht de klant om welke reden ook de foto's niet willen dient de factuur alsnog betaald te worden en dit omwille van de gespendeerde tijd en onkosten om de shoot tot stand te brengen.

5. Prijzen kunnen op elk moment aangepast worden. Indien jouw afspraak reeds gepland stond vóór de wijzigingen dan geldt voor jou nog de overeengekomen prijs. 

6. Aantal geleverde foto’s kan variëren afhankelijk van verschillende omstandigheden en variabelen zoals tijd, weer, licht. Bpictured kan niet verplicht worden om de shoot opnieuw te doen noch kan de klant een terugbetaling eisen.

7. Elke aankoop is bindend. Bij aankoop verbindt de klant zich tot de aangeduide artikelen. 

9. Bij verlies van de afgeleverde foto’s wordt een €50 aangerekend voor het zoeken naar de foto’s in het archief.

9a. Echter is BPictured hier niet verantwoordelijk voor en is ze ook niet verplicht om jouw foto’s in een archief te bewaren.

9b. Er kan haar dan ook geen verantwoordelijkheden worden opgelegd hieromtrent.

10. BPictured is niet verantwoordelijk voor schade bij verzending per post of andere koerierdiensten, voor het opnieuw verzenden worden de kosten die er gemaakt worden aangerekend.

11. Bpictured is vrijgesteld van btw door kleine ondernemingsregeling. De klant betaald dus geen btw op de aankopen bij Bpictured

 


Artikel 5 Klachten:
 

1. Klanten dienen klachten over de dienstverlening te melden binnen de vijf werkdagen na de shoot of levering

2. De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis en betekent dat wanneer de klant afziet van de foto’s, de shoot alsnog dient betaald te worden.

3. De fotograaf mag een sessie annuleren als de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereidingen.

4. Restitutie is niet mogelijk om welke redenen dan ook

5. De locatie wordt op voorhand afgesproken en de fotograaf kan deze weigeren wanneer die niet in haar stijl van foto's maken past.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid:

1. Vóór, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever, indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten, lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden, verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

2. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt.
3. Bpictured is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering door derden of wegens omstandigheden die buiten het bereik ligt van de fotograaf

 

 

Artikel 7 Levering:

1. Uit alle gemaakte foto's wordt een selectie gemaakt door Bpictured zelf om bewerkt te worden.

2. De foto's die de selectie niet haalden en onbewerkt zijn kunnen onder geen beding verkregen worden.

3. De door Bpictured geselecteerde en bewerkte foto's krijgt de klant via pixieset of een ander online gallerij te zien met watermark waaruit de klant zijn/haar afgesproken aantal foto's mag kiezen. 

4. Het is ten strengste verboden deze foto's te downloaden of screenshot van te maken en markering te verwijderen.

5. Meer foto's kunnen aangekocht worden aan €7/foto.

6. Alle gekozen foto's worden in hoge resolutie in jpeg formaat naar de klant gemaild via Wetransfer.

Artikel 7 Toeslagen:

1. Alle pakketten zijn exclusief kilometervergoeding van €0,35/km te rekenen van het adres van de fotograaf.

2. De pakketten zijn exclusief parkingkosten en tickets voor tolwegen, deze worden in rekening gebracht bij de klant.

3. Onvoorziene onkosten die de fotograaf moet maken worden doorgerekend aan de klant tenzij anders overeengekomen dit dan wel schriftelijk of per mail.

4. Indien de klant de fotograaf langer wilt inhuren dan voorzien wordt hier €75/uur extra voor aangerekend. 1 uur extra shooten betekent ook 1 uur extra editen die ook aangerekend wordt aan €75/uur

Artikel 8 Privacy:

1. De fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens van de klant doorgeven aan derden met uitzondering de bedrijven die gekoppeld staan aan de website van de fotograaf  zoals bij het invullen van een contactformulier. Deze gegevens worden verwerkt door de app op de website met name Ascent van Wix.com

Artikel 9 Mini shoots:

1. Voor de mini shoots wordt door de fotograaf de locatie zelf bepaald

2. De fotograaf mag boekingen weigeren indien deze niet in haar stijl van bewerken/foto's past

3. De betaling dient vlak voor de shoot voldaan te worden met cash, payconic app of Bancontact 

4. Bij de mini shoots gelden dezelfde algemene voorwaarden van de business shoots op elk vlak

5. Er is geen restitutie mogelijk om welke reden dan ook

6. De mini shoot kan geannuleerd worden door de fotograaf bij regenachtig weer of storm

7. Inbegrepen in de prijs van een mini shoot zijn 5 foto's in hoge resolutie verzonden via WeTransfer. De klant krijgt een voorselectie te zien in een online galerij waar die dan uit kan kiezen.

8. Extra foto's kunnen aangekocht worden aan €7/foto